AVG-conformiteit voor webontwerpers en -ontwikkelaars

8 individuele rechten onder GDPR. De kern van GDPR zijn acht specifieke rechten die personen worden verleend met betrekking tot hun persoonlijke gegevens:

1. Recht op informatie: U moet transparant zijn over hoe u persoonlijke gegevens gebruikt. Dit gebeurt meestal via het privacybeleid van uw site, dat u waarschijnlijk moet bijwerken.

2. Recht op toegang: Als een klant zijn gegevens opvraagt, moet u deze aan hem verstrekken in een veelgebruikte indeling, zoals CSV.

3. Recht op rectificatie: U moet een klant toestaan ​​om onvolledige of onjuiste informatie te corrigeren.

4. Recht op wissen: Klanten kunnen verzoeken om verwijdering of verwijdering van persoonlijke gegevens als er geen dwingende reden is voor verdere verwerking. Wordt ook wel ‘het recht om te worden vergeten’ genoemd.

5. Recht op beperking van de verwerking: Individuen hebben het recht om de verwerking van persoonsgegevens te blokkeren. In dergelijke gevallen kunt u de gegevens opslaan, maar niet langer verwerken.

6. Recht op draagbaarheid: U moet toestaan ​​dat personen hun persoonlijke gegevens verkrijgen en hergebruiken voor hun eigen doeleinden. Dit betekent dat u deze in een algemeen formaat, zoals CSV, aan hen moet verstrekken.

7. Recht van bezwaar: Individuen kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Dit omvat ten behoeve van directe marketing, onderzoek en statistieken.

8. Rechten met betrekking tot automatische besluitvorming, inclusief profilering: Deze regel geeft aan wanneer u profilering en geautomatiseerde besluitvorming kunt gebruiken. Het definieert ook vereisten waaraan moet worden voldaan, zoals de persoon die expliciete toestemming geeft. Deze rechten worden nader beschreven in de officiële GDPR-gids.

Extra informatie overAVG