Mag ik de website die ik heb gebouwd, hacken als de klant niet betaald?

Nee. Je mag een website die online is op een server, die betaald is door de klant niet hacken. Wanneer de klant het wachtwoord heeft veranderd, mag je er simpelweg niet meer in. Wel als deze voorwaarden vastgelegd zijn in een contract.  Anders kan een rechter “onvoorwaardelijke impliciete licentie” beoordelen.

Wat betekend dat? Heel simpel gezegd; je hebt het aan de klant gegeven, dus hij mag het gebruiken.

Bron: https://dohmenadvocaten.nl/mag-je-een-backdoor-inbouwen-of-een-foute-update-pushen-om-embedded-software-te-laten-crashen-bij-wanbetalende-klanten/

Anders kan de actie van inbreken in de server gezien worden als breuk van computervredebreuk in het wetsartikel:

Wetsartikel computervredebreuk
Het zogenaamde hacken, het inbreken in een computer, wordt in dit wetsartikel strafbaar gesteld. Er is aansluiting gezocht bij het artikel huisvredebreuk.

Wetboek van Strafrecht, Boek II, Titel V, Artikel 138ab
Artikel 138ab

 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, of in een deel daarvan, indien hij
  a. daarbij enige beveiliging doorbreekt of
  b. de toegang verwerft door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, overneemt en voor zichzelf of een ander vastlegt.
 3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens
  a. met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;
  b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

Bron: https://www.om.nl/onderwerpen/cybercrime/hack_right/wetsartikel-computervredebreuk

Meer blog berichten

Meer berichten

Mechanische toetsenborden

Mechanische toetsenborden zijn populair bij programmeurs en PC gamers. Ze geven gebruikers een fysieke knoppenervaring, waardoor ze gemakkelijker te bedienen zijn en een meer nauwkeurige

Lees verder »