Wij, Nunen.design, zijn verplicht om in overeenstemming te handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Ons bedrijf is vastbesloten om de privacy en de veiligheid van de persoonlijke gegevens van onze klanten te waarborgen.

Wij hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens van onze klanten veilig worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt, in overeenstemming met de AVG.

We hebben de volgende procedures geïmplementeerd:

* We hebben een beleid en procedures opgesteld om te voldoen aan de AVG, waaronder het beheer van persoonlijke gegevens en het beveiligen van deze gegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies of schade.

* We hebben een datalekmeldingsprocedure opgesteld, die ons helpt om snel te reageren op vermoedelijke datalekken.

* We hebben een procedure opgesteld om persoonlijke gegevens te verwijderen als deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

* We hebben een procedure opgesteld voor het verstrekken van informatie aan klanten over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

We zullen ons blijven houden aan de AVG en alle andere relevante wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens, en we zullen onze procedures regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Welke gegevens hebben wij nodig en waarom?

Omdat wij websites registreer heb ik persoonlijk gegevens nodig. Zoals: Naam, bedrijfs naam, telefoon number, email adres, hosting informatie, contact gegevens, KVK number, BTW nummer.

Hoe bewaar ik je gegevens:

Wij werken met eigen computers, netwerk backups en gebruik externe server. Onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Alle toegangs codes zijn nogmaals beveiligde met incriptie.

Ik gebruik de server van XXLwebhosting. Mijn verbinding is via SSL en zorgd voor een veilig verbinding via webbrouwers.

Hoelang bewaar ik je gegevens:

Voor bedrijven is er een verplichte termijn. Alle administratie wordt 7 jaar bewaard en kan tot 7 jaar terug opgevraagd worden. Alles wat ouder is, moet ik verwijderen. Het is aan jou om het alsnog zelf te bewaren als je dat wilt.

Wil je graag jouw persoonlijk informatie verwijderen van onze systemen, neem contact up via contact formulier.